HS Hastalığı

HS Hastalığından Kurtulanlar

HS Hastalığından Kurtulanlar ve yorumları

HS Hastalığından Kurtulanlar için ilaç kullanıcı yorumlarını okumak için web sayfası

Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.hidrozadenit.com/kullanici-yorumlari

HS Hastalığından KurtulanlarHS’nin Belirtileri

Hidradenitis suppurativa’yı (HS) anlamanın ilk adımlarından biri hastalığın işaret ve belirtileri konusunda kendinizi eğitmektir. Burada HS’nin çeşitleri konusunda bilgi alabilirsiniz.

1. evre: Yorumları Sinüs traktı veya skarlaşma olmadan tek veya az sayıda çıbanlar.1,2 Ağrılı şişlikler ve apseler koltukaltında, Kurtulanlar kasık çevresinde, baldırların iç kısmında, kalçalarda ve memelerin altında görülebilir.

Bu hassas şişkinlikler genelde bezelye büyüklüğünde sert nodüller olarak başlar. Kurtulanlar Tipik olarak kırmızı olduklarından bu nodüller çoğu zaman akne, kıl dönmesi ya da herpes gibi bir cinsel hastalıkla karıştırılırlar.

2. evre: Yorumları Birden fazla bölgede sinüs traktları ve skarlaşmalarla tekrarlayan çıbanlar. HS Hastalığından Tek bir lokasyondaki uzun süreli veya tekrarlanan çıbanların sonucu olarak HS ile skar oluşabilir.

3. evre: Yorumları Etkilenen bölgede yaygın, birbiriyle çoklu sinüs traktlarıyla bağlı çıbanlar (ceviz büyüklüğünde) şiddetli skarlara ve kötü kokulu HS Hastalığından akıntıya neden olabilir.

Hidradenitis Süpürativa:

GüncelHidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar birderi hastalığıdır. Puberte sonrası başlayan, derin, inflamatuar ağ-rılı lezyonlarla karakterizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakte-rize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır.

Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özel-liklerine bağlı olarak %1-4 gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaretetmektedir.

Hastalık; birçok hastalık ile birliktelik gösterebilir.Bunlara; obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sen-drom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir.

HS;foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabuledilmektedir.

Foliküler bir oklüzyon ve buna sekonder gelişenbir inflamatuar yanıt söz konusudur. Hastalığın başlangıcında;genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obeziteninde büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık şiddetini veevresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluş-turulmuştur.

HS tedavisinde; bütün hastalar mevcut hastalık durumlarına göre bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimibuna göre yapılır.

Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin –rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar(adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) vebirçok tedavi alternatifini içerir. Hastalıkta; özellikle medikal te-daviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak üzere birçok cer-rahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.