HS Hastalığı

HS Hastalığından Kurtulanlar

HS Hastalığından Kurtulanlar ve yorumları

HS Hastalığından Kurtulanlar için ilaç kullanıcı yorumlarını okumak için web sayfası

Bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.hidrozadenit.com/kullanici-yorumlari

HS Hastalığından KurtulanlarHS’nin Emareleri

Hidradenitis suppurativa’yı (HS) anlamanın ilk adımlarından biri hastalığın işaret ve emareleri mevzusunda kendinizi eğitmektir. Burada HS’nin çeşitleri mevzusunda data alabilirsiniz.

1. evre: Yorumları Sinüs traktı yada skarlaşma olmadan tek yada azca sayıda çıbanlar.1,2 Ağrılı şişlikler ve apseler koltukaltında, Kurtulanlar kasık çevresinde, baldırların iç kısmında, kalçalarda ve memelerin altında görülebilir.

Bu duyarlı şişkinlikler genel anlamda bezelye büyüklüğünde sert nodüller olarak adım atar. Kurtulanlar Tipik olarak kırmızı olduklarından bu nodüller bir çok süre akne, kıl dönmesi ya da herpes şeklinde bir cinsel hastalıkla karıştırılırlar.

2. evre: Yorumları Birden fazla bölgede sinüs traktları ve skarlaşmalarla tekrarlayan çıbanlar. HS Hastalığından Tek bir lokasyondaki uzun soluklu yada tekrarlanan çıbanların sonucu olarak HS ile skar oluşabilir.

3. evre: Yorumları Etkilenen bölgede yaygın, birbiriyle çoklu sinüs traktlarıyla bağlı çıbanlar (ceviz büyüklüğünde) şiddetli skarlara ve fena kokulu HS Hastalığından akıntıya niçin olabilir.

Hidradenitis Süpürativa:

GüncelHidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar birderi hastalığıdır. Puberte sonrası başlamış olan, derin, inflamatuar ağ-rılı lezyonlarla karakterizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakte-rize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır.

Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özel-liklerine bağlı olarak %1-4 şeklinde geniş bir aralıkta olduğuna işaretetmektedir.

Hastalık; birçok hastalık ile beraberlik izah edebilir.Bunlara; aşırı kiloluluk, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sen-drom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir.

HS;foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabuledilmektedir.

Foliküler bir oklüzyon ve buna sekonder gelişenbir inflamatuar cevap söz mevzusudur. Hastalığın başlangıcında;genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obeziteninde büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık sertliğini veevresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluş-turulmuştur.

HS tedavisinde; tüm hastalar mevcut hastalık durumlarına bakılırsa bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimibuna bakılırsa yapılır.

Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin –rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar(adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) vebirçok tedavi alternatifini ihtiva eder. Hastalıkta; bilhassa medikal te-daviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak suretiyle birçok cer-rahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.

 

Online Danışma Hattı