Hidradenitis suppurativa klinik özellikler

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler nedir?

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Köpek memesi hastalığı hakkında

HS hastalığı hakkında

Hidradenitis suppurativa (HS), ilk olarak vücudun apokrin bezi bakımından varlıklı bölgelerini etkileyen ve ağrılı nodüller, apseler, sinüs izleri ve skarlaşma ile gelen kronik bir enflamatuar cilt hastalığıdır.

HS, genetik ve çevresel faktörlerin kilit rol oynadığı oldukca faktörlü bir hastalıktır.

HS hastalığı patofizyolojisindeki primer defekt folikülopilosebasöz ünitenin foliküler tıkanmasını, peşinden foliküler rüptürü ve immün yanıtları (perifoliküler lenfo-histiyositik enflamasyon) ve sonunda klinik HS lezyonlarının gelişmesine neden olur. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

HS, hastanın yaşam kalitesi üstünde oldukca zor bir hastalık olan tahrip edici bir etkiye haizdir.

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler

Mevcut tedaviler sınırlıdır, çoğunlukla etiket dışıdır ve bildirilen etkinlikte yüksek değişkenlik gösterir.

Her neyse ki, tümör nekroz faktörü alfa karşı bir monoklonal antikor, hastalara ümit verici yeni bir seçenek sunan, orta ila şiddetli HS hastalığı tedavisi için son zamanlarda onaylanmıştır. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Bu derleme, epidemiyoloji, klinik özellikler, patogenez, sertlik sınıflandırmaları, komorbiditeler ve mevcut tedavileri içeren HS’nin temel özelliklerine odaklanmaktadır. Hidradenitis suppurativa FORUM

Kıl dönmesi mi? Hidradenitis Suppurativa mı?

Hidradenitis Supurativa ter bezlerinin kronik, yineleyen, iltihabi infeksiyonu olarak tanımlanır. Çoğunlukla anüs ve perine çevresinde, kuyruk sokumunda, koltuk altı ve kasıklarda görülmektedir. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Hastalık başlangıçta kendi kendine drene olan kolay bir iltihap şeklinde adım atar sadece gelişen vakitlarında yineleyen bir biçim durumunu alır ve etkilenen bölümde fena izlere ve yaralara namacıyla olmaktadır.

Sebepleri içinde sık sık sigara suçlanmaktadır. Ailesinde bu tür bir hikayesi olanda görülme riski yüksektir. Hem de şişmanlık, hormon kullanımı da riski arttırmaktadır. Erişkinlik döneminden sonrasında meydana çıkmakta, 20-30 lu yaşlarda sık görülmektedir. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Hastalığın erken döneminde lezyonlar şişerek iltihap formunu alır ve çoğunlukla kendi kendine drene olup boşalırlar. Bunlar boşaltılsa dahi kısa zaman içersinde gene ederler. Bu aşamada kolay bir kıl kökü iltihabı olarak adlandırılır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Geç lezyonlar kronikleşme ve yinelamalarla seyreder.

Tekrarlamalar aynı bölümde olur, komşu alanlarda yeni lezyonlarla oluşur. Bu lezyonlar eskileri ile birleşme eğilimindedir. Tekrarlama ve iyileşmeler derinin kalınlaşmasına, ağrılı, fena yara izlerinin meydana çıkmasına sebep  olmaktadır. Devamlı akıntılı, ağrılı şişlikler oluşmaktadır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Günümüzde konulmuş olan teşhisin konulmasına destek olabilecek rastgele bir kontrol bulunmamaktadır. Eğitimsiz gözlerin değerlendirmesi durumunda erken dönemdeki hastalık kolay bir inflamasyon olarak değerlendirilebilmektedir.

Kimi zaman lezyonlar erken dönemde sınırı olan lezyonlar durumundadır ve sık sık pilonidal sinüs hastalığı, perianal fistül ve karbonkülle karıştırılabilmektedir. Hidraadenitis supurativanın delile dayalı tıbbi tedavisi amacıyla literatürde kafi data ve birikim bulunmamaktadır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Biz erken evre lezyonlarda lokal bakımlar, antibiyoterapi, sıcak su banyoları uygulamaktayız.

Hastalığın ilerlemesi durumunda da bu şekilleri, başlangıç soğutma tedavisi olarak kullanmaktayız. Kronik ağrılı, akıntılı derin yaraların bulunmuş olduğu vaklarda lezyonların tamamen çıkarılması gerekmektedir.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Hafifçe vakalarda sinüs traktuslarının üzerlerinin açılması tek başına kafi olacak iken geniş lezyonlarda lezyonun bütününün çıkarılması gerekmektedir.

Iltihap ve sinüs oluşumu sık olması ve alevlenmelerin hep aynı lokalizasyonda olması durumunda lezyonun bütününün çıkarılması oldukca etkin bir tedavi yöntemidir.

Bu tür tedaviler günlük ayaktan cerrahi şeklinde uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemi, lokal anestezi ve geniş rezeksiyon yapılmaması namacıylaleriyle hastaların ana tercihi olmaktadır. Öte taraftan genel tecrübelerimiz göstermektedir ki geniş eksizyon oluşturulan hastalarda nüks doğrusu yinelama daha azca görülmektedir.

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Geniş çıkarılmaları takiben meydana çıkan defektler doku kaydırma flep şekilleri ile kapatılabilmektedir.

Hidradenitis suppurativada eksizyon ana tedavidir. Eksizyon peşinden primer kapama, sekonder iyileşme, cilt greftleri ile kapama yada pediküllü flepler ile yaraların rekonstrüksiyonu yapılabilmektedir. Eksizyon peşinden hangi yöntemle yaranın rekonstrüksiyonunun yapılacağı tartışmalı bir mevzudur.

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Primer kapama amacıyla deri gerftlerinin yanı sıra pediküllü fleplerin kullanılması söz konusuyken aynı vakitda cilt plasti şekilleri kullanılabilmektedir.

Fakat primer kapama şekilleri bilhassa aksilla ve meme etrafındaki hastalıklarda daha başarı göstermiş olmaktadır. Özetle hidradenitis supurativa tanısı tecrübeli eksperler tarafınca konululmalı ve tedavi edilmelidir.

Hastalığın başlangıcında lokal bakımlar, sıcak su banyoları, antibbiyoterapi (kısıtlı), diet düzenlenmesi (süt ve süt ürünlerinin yasaklanması), sigara tüketiminin yasaklanması gerekirken ileri evrelerde bunlara ek olarak ise cerrahi uygulamaların yapılması tercih edilmelidir.

 

Online Danışma Hattı

İlgili Makaleler ::.

Yorum Yaz ::.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir