HS Hastalığı

HS Hastalığı Forum Blog

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler nelerdir?

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Köpek memesi hastalığı hakkında

HS hastalığı hakkında

Hidradenitis suppurativa (HS), öncelikle vücudun apokrin bezi bakımından zengin bölgelerini etkileyen ve ağrılı nodüller, apseler, sinüs izleri ve skarlaşma ile gelen kronik bir enflamatuar cilt hastalığıdır.

HS, genetik ve çevresel faktörlerin kilit rol oynadığı çok faktörlü bir hastalıktır.

HS hastalığı patofizyolojisindeki primer defekt folikülopilosebasöz ünitenin foliküler tıkanmasını, ardından foliküler rüptürü ve immün yanıtları (perifoliküler lenfo-histiyositik enflamasyon) ve sonunda klinik HS lezyonlarının gelişmesine yol açar. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

HS, hastanın yaşam kalitesi üzerinde çok zor bir hastalık olan tahrip edici bir etkiye sahiptir.

Hidradenitis suppurativa tedavisi

Mevcut tedaviler sınırlıdır, çoğunlukla etiket dışıdır ve bildirilen etkinlikte yüksek değişkenlik gösterir.

Neyse ki, tümör nekroz faktörü alfa karşı bir monoklonal antikor, hastalara umut verici yeni bir seçenek sunan, orta ila şiddetli HS hastalığı tedavisi için son zamanlarda onaylanmıştır. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Bu derleme, epidemiyoloji, klinik özellikler, patogenez, şiddet sınıflandırmaları, komorbiditeler ve mevcut tedavileri içeren HS’nin temel özelliklerine odaklanmaktadır. Hidradenitis suppurativa FORUM

Kıl dönmesi mi? Hidradenitis Suppurativa mı?

Hidradenitis Supurativa ter bezlerinin kronik, yineleyen, iltihabi infeksiyonu olarak tanımlanır. Sıklıkla anüs ve perine çevresinde, kuyruk sokumunda, koltuk altı ve kasıklarda görülmektedir. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Hastalık başlangıçta kendi kendine drene olan kolay bir apse şeklinde başlar ancak gelişen vakitlarında yineleyen bir form durumunu alır ve etkilenen bölümde kötü izlere ve yaralara namacıyla olmaktadır.

Nedenleri arasında sık sık sigara suçlanmaktadır. Ailesinde bu tür bir hikayesi olanda görülme riski yüksektir. Hem de şişmanlık, hormon kullanımı da riski arttırmaktadır. Ergenlik döneminden sonra meydana çıkmakta, 20-30 lu yaşlarda sık görülmektedir. ( Hidradenitis suppurativa tedavisi )

Hastalığın erken döneminde lezyonlar şişerek apse formunu alır ve çoğunlukla kendi kendine drene olup boşalırlar. Bunlar boşaltılsa dahi kısa vakit içersinde yine ederler. Bu aşamada kolay bir kıl kökü iltihabı olarak adlandırılır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Geç lezyonlar kronikleşme ve yinelamalarla seyreder.

Tekrarlamalar aynı bölümde olur, komşu alanlarda yeni lezyonlarla oluşur. Bu lezyonlar eskileri ile birleşme eğilimindedir. Tekrarlama ve iyileşmeler derinin kalınlaşmasına, ağrılı, kötü yara izlerinin meydana çıkmasına sebep  olmaktadır. Sürekli akıntılı, ağrılı şişlikler oluşmaktadır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Günümüzde konulan teşhisin konulmasına yardımcı olabilecek rastgele bir test bulunmamaktadır. Eğitimsiz gözlerin değerlendirmesi durumunda erken dönemdeki hastalık kolay bir inflamasyon olarak değerlendirilebilmektedir.

Kimi vakit lezyonlar erken dönemde sınırlı lezyonlar durumundadır ve sık sık pilonidal sinüs hastalığı, perianal fistül ve karbonkülle karıştırılabilmektedir. Hidraadenitis supurativanın delile dayalı tıbbi tedavisi amacıyla literatürde yeterli bilgi ve birikim bulunmamaktadır.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Biz erken evre lezyonlarda lokal bakımlar, antibiyoterapi, sıcak su banyoları uygulamaktayız.

Hastalığın ilerlemesi durumunda da bu yöntemleri, başlangıç soğutma tedavisi olarak kullanmaktayız. Kronik ağrılı, akıntılı derin yaraların bulunduğu vaklarda lezyonların tamamen çıkarılması gerekmektedir.

Hidradenitis suppurativa tedavisi Hafif vakalarda sinüs traktuslarının üzerlerinin açılması tek başına yeterli olacak iken geniş lezyonlarda lezyonun bütününün çıkarılması gerekmektedir.

Apse ve sinüs oluşumu sık olması ve alevlenmelerin hep aynı lokalizasyonda olması durumunda lezyonun bütününün çıkarılması çok etkin bir tedavi yöntemidir.

Bu tür tedaviler günlük ayaktan cerrahi şeklinde uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemi, lokal anestezi ve geniş rezeksiyon yapılmaması namacıylaleriyle hastaların ana tercihi olmaktadır. Öte yandan genel tecrübelerimiz göstermektedir ki geniş eksizyon oluşturulan hastalarda nüks yani yinelama daha az görülmektedir.

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Geniş çıkarılmaları takiben meydana çıkan defektler doku kaydırma flep yöntemleri ile kapatılabilmektedir.

Hidradenitis suppurativada eksizyon ana tedavidir. Eksizyon ardından primer kapama, sekonder iyileşme, cilt greftleri ile kapama veya pediküllü flepler ile yaraların rekonstrüksiyonu yapılabilmektedir. Eksizyon ardından hangi yöntemle yaranın rekonstrüksiyonunun yapılacağı tartışmalı bir konudur.

Hidradenitis suppurativa klinik özellikler Primer kapama amacıyla deri gerftlerinin yanı sıra pediküllü fleplerin kullanılması söz konusuyken aynı vakitda cilt plasti yöntemleri kullanılabilmektedir.

Fakat primer kapama yöntemleri bilhassa aksilla ve meme etrafındaki hastalıklarda daha başarılı olmaktadır. Özetle hidradenitis supurativa tanısı tecrübeli eksperler tarafından konululmalı ve tedavi edilmelidir.

Hastalığın başlangıcında lokal bakımlar, sıcak su banyoları, antibbiyoterapi (kısıtlı), diet düzenlenmesi (süt ve süt ürünlerinin yasaklanması), sigara tüketiminin yasaklanması gerekirken ileri evrelerde bunlara ayrıca ise cerrahi uygulamaların yapılması tercih edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir