HS Hastalığı Sorular + Cevaplar

HS Hastalığı Tedavisi ve Sorular + Cevaplar

1. HS Hastalığı Sorular + Cevaplar (HS Hastalığı Tedavisi) HS hastaları her türlü yiyeceği tüketebilir mi? Engellemeler ne olmalıdır?

Son yıllardaki incelemelere nazaran HS hastalarındaki aşırı kiloluluk oranının, toplumun geneline nazaran artış gösterdiği görülmüştür.

HS hastalarında obeziteye bağlı metabolik emare olarak tanımladığımız, şeker hastalığı, kan yağlarında yükselme, yüksek gerilim ve karın çevresinde yağlanmadan meydana gelen bir bozukluğa sıkça rastlanılabilmektedir.

(HS Hastalığı Tedavisi) Bu halin en önemli neticesi kalp damar hastalıkların tehlikesini arttırmasıdır. Öte taraftan aşırı kiloluluk sürtünmeyi, terlemeyi ve derideki mikroorganizmaları arttıran faktörlerden biridir.

Bu hali tedbiren amacıyla obeziteye yol açabilecek şekerli yiyecek ve içecekler ile sıhhatsız yağları sahibi olan yiyeceklerin tüketilmemesi önerilir.

Genel sağlık yönünden faydası ispatlanmış Akdeniz seçimi beslenme ilkelerinin uygulanması önerilmektedir. Özetle sebze, tam tahıllar, bakliyat, meyve, balığın beslenmemizde bol miktarda yer almış olduğu, kırmızı et ve hayvansal yağın fazlaca azca tüketildiği bir beslenme önerilir.

HS Hastalığı Tedavisi

2. Aşırı kiloluluk HS sebep bir risk unsur müdür?(HS Hastalığı Tedavisi)

Araştırmalara nazaran HS hastalarının sağlıklı bireylere oranla daha yüksek gövde kitle indeksi skoruna haiz bulunmuş olduğu görülmektedir.1 Bundan dolayı makul beslenme, egzersiz, medikal ya da cerrahi tedavi ile kilo kayıbı hastalık bulgularınin şiddetinde dikkat çekici bir düşüşe sebep olabilmektedir.

3. Kilo vermek hastalığın azalmasında etkili midir? (HS Hastalığı Tedavisi)

Araştırmalara nazaran HS hastalarının sağlıklı bireylere oranla daha yüksek gövde kitle indeksi skoruna haiz bulunmuş olduğu görülmektedir.1 Bundan dolayı makul beslenme, egzersiz, medikal ya da cerrahi tedavi ile kilo kayıbı hastalık bulgularınin şiddetinde dikkat çekici bir düşüşe sebep olabilmektedir.

4. HS’te alevlenme sebepleri nedir?

Günümüzde hastalığın amaç ileri ve oluşma mekanizmaları tümüyle anlaşılmış değildir. Fakat kilo bundan dolayı sürtünme, terleme, sigara tüketimi, hormonal değişiklıklar ve gerilim hastalığın alevlenmesine namacıyla olan faktörlerdendir. HS’te alevlenmeye sebep olan bir besin türü bilinmemektedir. Fakat hastalığın seyri bireyler içinde çeşitlilik göstermektedir. Bu amaç ile eğer kişi günlük hayatında tükettiği bir besin neticesi hastalığında alevlenme yaşıyorsa bunu doktoru ile paylaşması ve görüş alması önerilir.

5. Sigara tüketiminın HS üstündeki tesiri nedir? (HS Hastalığı Tedavisi)

Tütün bağımlılığının HS hastalarında oldukça yüksek oranda saptanması arkasından oluşturulan bilimsel tetkiklar, sigara tüketiminın hastalığın başlamasında ve şiddetlenmesinde önemli bir unsur bulunduğunu göstermektedir. Bu amaç ile hem hastalığın etkinliğinin azaltılması hem de kalp damar hastalıklarına yakalanma tehlikesinin azaltılması amacıyla sigara ve başka tütün ürünlerinin muhakkak kullanılmaması gerekmektedir.

6. HS bedenin hangi yerlerinde görülmektedir?

HS’nin sık gördüğünüz bölgeler koltuk altı, meme, kasık, kalça ve makat etrafı ve göbek etrafı benzer biçimde katlantılı bölgelerdir. Fakat daha ender olmakla birlikte değişik bölgelerde de görülebilir

7. Akıntı ve fena kokular iyi mi engellenebilir?

Her gün, yumUşak, pH’sı deri ile uyumlu, tahriş etmeyen, boyar madde ve parfüm içermeyen bir temizleyici kullanarak banyo yapılması gereklidir. Banyo arkasından HS’li bölgelerin nazikçe kurulanması önerilir. (HS Hastalığı Tedavisi)

Akıntı ve fena kokuyu yok etmenin en iyi tekniği günlük banyolara ek olarak, etken dönemde pansuman gerçekleştirme ve lezyonların oluşumunu engellecek etkili bir tıbbi tedavi almaktır.

Pansuman amacıyla bir çok ürün kullanılabilir. Bu amaç ile hastalık şiddetine ve çeşidine nazaran dermatoloji doktorunuz makul ürünü önerecektir. Hem de gerektiğinde etken lezyonların boşaltılması benzer biçimde müdahaleler önerilebilir.

Tutulan bölgedeki kılların yok edilmesi bir çok yönden yarar sağlar. Bu amaç ile lazer epilasyon yaptırılması önerilir.

Deodorant tüketimi bazı durumlarda hastalığı negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu sebepden dolayı terleme ve koku sorununu tedbiren sebep, başka yöntemler tabip görüşüyle kullanılabilir. (HS Hastalığı Tedavisi)

Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; hastalığın geç tanı alması ve erken dönemde tedavi edilememesi namacıylaiyle, dokularda dikkat çekici iz ve hasar oluşumundan sonrasında tabip görüşüne müracaat dilmesinidır.

Erken tanı ve tedavi ile hastalığın etkinliği ve yol açabileceği doku problemi büyük oranda engellenebilmektedir. Bu amaç ile hastalığın erken bulgularını (koltuk altı ve kasık benzer biçimde hastalığın sık sık gördüğünüz bölgelerde çıkan sivilce, akıntılı iltihap ve aynısı oluşumlar) fark eden şahıslerin en kısa sürede bir dermatoloji eksperine danışması gerekmektedir. (HS Hastalığı Tedavisi)

8. HS bulaşıcı mıdır?

HS bulaşıcı bir hastalık değildir. HS genetik bir yatkınlık neticesi oluşabilir. Fakat genetik risk hastalığın görülme sıklığını gerektiğince düşük oranda etkilemektedir.

9. Yara hijyeni amacıyla neler yapılabilir?

Pamuklu ve yumUşak giysiler sürtünme faktörinü gerektiğince azaltan bir önlem olarak tercih edilmelidir. Öte taraftan teri emen, bolca ve bedeni fazlaca sarmayan rahat giysilerin tüketimi da önerilmektedir. Etkilenen bölgelerin etken dönemde günlük pansumanı kesinlikle yapılmalıdır. Yaranın pansumanı amacıyla fazlaca sayıda madde kullanılmaktadır. Şahıs amacıyla makul pansuman tekniğini belirleyen bir çok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bazıları gebelik, sarfedilen maddeye karşı duyarlılık benzer biçimde ayırıcı faktörlerdir. En etkili pansuman tekniği amacıyla doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. (HS Hastalığı Tedavisi)

10. HS hastası ruhsal destek almalı mıdır?

Birçok süreğen hastalık, fizyolojik ebatının yanı sıra psikososyal anlamda da negatif etkilenmeye sebep olmaktadır. Bu amaç ile, aileden ya da çevreden alınan toplumsal destek, ferdin hastalıkla mücadelesinde pozitif yönde yönde katkı sağlamaktadır. Hastalıkla baş etme mevzusu ile ilgili güçlük yaşayan, kaygı, depresyon bulguları deneyimleyen hastaların ruhsal destek almasının büyük faydası vardır. (HS Hastalığı Tedavisi)

11. HS cinsel yolla bulaşır mı?

HS, muhakkak cinsel yolla bulaşmaz.

12. Doğururken ya da emzirirken HS çocuğuma geçer mi?

HS bulaşıcı bir hastalık değildir. Dolayısıyla emzirirken bebeğe de bulaşmayan bir hastalıktır.

13.Antidepresan tüketimi HS’i etkisinde bırakır mi?

Antidepresan tüketiminın HS üstünde tanınan bir kötüleştirme tesiri yoktur.

14. HS genetik mıdır?

HS genetik bir yatkınlık neticesi oluşabilir. Fakat genetik risk hastalığın görülme sıklığını gerektiğince düşük oranda etkilemektedir.

15. Her Iltihap HS midir?

Bilhassa HS’in süregelen olarak gördüğünüz bölgelerde (koltuk altı, kasık, kalça ve makat etrafı vb.) meydana gelen sert apselerin HS olma olsılığı gerektiğince yüksektir. Fakat ayırıcı tanı amacıyla doktora müracaat dilmesini gerekmektedir.

16. Bitkisel yolla HS tedavisi ihtimaller içinde müdür?

HS üstünde etkililiği gösterilmiş rastgele bir bitkisel ürün haiz olunan değildir. Bir tedavi tekniğinin etkili olabilmesi amacıyla sarfedilen ürünün kimyasal içinde ne olduğunun ve dozunun standart olması, yan etkilerinin minimal ve kabul edilebilir olması ve etkililiğinin sayıda denetimli tetkikyla ispatlanmış olması gereklidir. Bu ölçütleri tamamiyle karşılayan rastgele bir bitkisel ürün haiz olunan değildir.

17. HS ve kıl dönmesi arasındaki fark nedir?

HS ve kıl dönmesi oluşumu birlikte görülebilir ve bulguları birbirini yansılamak edebilir fakat her ikisininde tedavisinin bir tabip doğrulusunda düzenlenmesi gereklidir. Bu amaç ile ferdin bu tür bir şüphe karşısında eksper bir doktora başvurması gereklidir.

18. Ameliyat arkasından HS tekrarlar mı?

Ameliyat, cerrahi tedaviler ve lazer arkasından HS sık sık tekrarlayabilir. Aynı şey tıbbi tedaviler amacıyla de geçerlidir. Bu amaç ile etken devresinin denetimi arkasından sık sık idame tedavisi gerekmektedir. İdame tedavisine uyulmaması hastalığın tekrarlamasının en önemli faktörlerinden biri olabilmektedir. İdame tedavilerinin ve yaşam seçimi değişiklıklarinin uygulanmaması (sigarayı bırakmama, kilo vermeme vb.) da hastalık tekrarlarına sebep olabilmektedir.

19. Türkiye’de HS ne sıklıkta görülüyor?

Hastalığın görülme sıklığı toplumlara nazaran değişiklık gösterebilmektedir. Devletimizde ne kadar sık gördüğünüzne dair incelem yoktur. HS Hastalığından Kurtulanlar

20. HS ile cerrahlar mı dermatologlar mı ilgilenir?

HS tedavisi, hastalığın türü, sertliği, evresi, tuttuğu bölgeler ve süregelenlığı benzer biçimde bir çok unsur göz önünde bulundurularak belirlenir. Birçok dalı ilgilendirmekle birlikte çoğunluklu olarak dermatoloji ve cerrahi müdahaleler gerektiğinde de Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Genel Cerrahi eksperlık alanları HS tedavisinde etken rol oynar.

Ortak ve asli olan amaç HS’nin erken tanı ve tedavisi bulunmuş olduğu amacıyla ilk müracaat dilmesini ihtiyaç duyulan tabip sık sık dermatologdur. Fakat cerrahlar doğrulusunda oluşturulan cerrahi tedavilerin de son aşama pozitif yönde neticeleri haiz olunantur.

Hastalığın şiddetinin azaltılması, komplikasyonlarının engellenmesi ve tedavi bir bütündür. Bu amaç ile ilk olarak bir dermatoloji doktoruna müracaat dilmesini ve onun yönlendirmesiyle başka dal doktorlerinden yardım alınması makul bir yaklaşımdır. Köpek Memesi Hastalığı

 

Online Danışma Hattı

İlgili Makaleler ::.

Yorum Yaz ::.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir