HS Hastalığı

HS Hastalığı Forum Blog

HS Hastalığı Sorular + Cevaplar

HS Hastalığı Tedavisi ve Sorular + Cevaplar

1. (HS Hastalığı Tedavisi) HS hastaları her türlü yiyeceği tüketebilir mi? Kısıtlamalar ne olmalıdır?

Son yıllardaki incelemelere göre HS hastalarındaki obezite oranının, toplumun geneline göre artış gösterdiği görülmüştür.

HS hastalarında obeziteye bağlı metabolik belirti olarak tanımladığımız, şeker hastalığı, kan yağlarında yükselme, yüksek tansiyon ve karın etrafında yağlanmadan meydana gelen bir bozukluğa sıkça rastlanılabilmektedir.

(HS Hastalığı Tedavisi) Bu halin en mühim neticesi kalp damar hastalıkların tehlikesini arttırmasıdır. Öte yandan obezite sürtünmeyi, terlemeyi ve derideki mikroorganizmaları arttıran faktörlerden biridir.

Bu hali tedbiren amacıyla obeziteye yol açabilecek şekerli yiyecek ve içecekler ile sıhhatsız yağları sahibi olan yiyeceklerin tüketilmemesi önerilir.

Genel sıhhat yönünden faydası ispatlanmış Akdeniz tarzı beslenme ilkelerinin uygulanması önerilmektedir. Özetle sebze, tam tahıllar, bakliyat, meyve, balığın beslenmemizde bolca yer aldığı, kırmızı et ve hayvansal yağın çok az tüketildiği bir beslenme önerilir.

HS Hastalığı Tedavisi

2. Obezite HS sebep bir risk faktör müdür?(HS Hastalığı Tedavisi)

Araştırmalara göre HS hastalarının sıhhatli bireylere oranla daha yüksek beden kitle indeksi skoruna sahip bulunduğu görülmektedir.1 Bundan dolayı makul beslenme, egzersiz, medikal ya da cerrahi tedavi ile kilo kayıbı hastalık bulgularınin şiddetinde dikkat çekici bir düşüşe sebep olabilmektedir.

3. Kilo vermek hastalığın azalmasında etkili midir? (HS Hastalığı Tedavisi)

Araştırmalara göre HS hastalarının sıhhatli bireylere oranla daha yüksek beden kitle indeksi skoruna sahip bulunduğu görülmektedir.1 Bundan dolayı makul beslenme, egzersiz, medikal ya da cerrahi tedavi ile kilo kayıbı hastalık bulgularınin şiddetinde dikkat çekici bir düşüşe sebep olabilmektedir.

4. HS’te alevlenme sebepleri nelerdir?

Günümüzde hastalığın gaye ileri ve oluşma mekanizmaları tümüyle anlaşılmış değildir. Fakat kilo bundan dolayı sürtünme, terleme, sigara tüketimi, hormonal değişiklıklar ve gerilim hastalığın alevlenmesine namacıyla olan faktörlerdendir. HS’te alevlenmeye sebep olan bir gıda türü bilinmemektedir. Fakat hastalığın seyri bireyler arasında çeşitlilik göstermektedir. Bu gaye ile şayet şahıs günlük hayatında tükettiği bir gıda neticesi hastalığında alevlenme yaşıyorsa bunu doktoru ile paylaşması ve görüş alması önerilir.

5. Sigara tüketiminın HS üstündeki tesiri nedir? (HS Hastalığı Tedavisi)

Tütün bağımlılığının HS hastalarında çok yüksek oranda saptanması ardından oluşturulan bilimsel tetkiklar, sigara tüketiminın hastalığın başlamasında ve şiddetlenmesinde mühim bir faktör bulunduğunu göstermektedir. Bu gaye ile hem hastalığın etkinliğinin azaltılması hem de kalp damar hastalıklarına yakalanma tehlikesinin azaltılması amacıyla sigara ve başka tütün ürünlerinin muhakkak kullanılmaması gerekmektedir.

6. HS bedenin hangi yerlerinde görülmektedir?

HS’nin sık gördüğünüz bölgeler koltuk altı, meme, kasık, kalça ve makat etrafı ve göbek etrafı gibi katlantılı bölgelerdir. Fakat daha nadir olmakla beraber değişik bölgelerde de görülebilir

7. Akıntı ve kötü kokular nasıl engellenebilir?

Her gün, yumUşak, pH’sı deri ile uyumlu, tahriş etmeyen, boyar madde ve parfüm içermeyen bir temizleyici kullanarak banyo yapılması gereklidir. Banyo ardından HS’li bölgelerin nazikçe kurulanması önerilir. (HS Hastalığı Tedavisi)

Akıntı ve kötü kokuyu yok etmenin en iyi tekniği günlük banyolara ek olarak, aktif dönemde pansuman gerçekleştirme ve lezyonların oluşumunu engellecek etkili bir tıbbi tedavi almaktır.

Pansuman amacıyla çoğu ürün kullanılabilir. Bu gaye ile hastalık şiddetine ve çeşidine göre dermatoloji doktorunuz makul ürünü önerecektir. Hem de gerektiğinde aktif lezyonların boşaltılması gibi müdahaleler önerilebilir.

Tutulan bölgedeki kılların yok edilmesi çoğu yönden fayda sağlar. Bu gaye ile lazer epilasyon yaptırılması önerilir.

Deodorant tüketimi bazı durumlarda hastalığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebepden dolayı terleme ve koku sorununu tedbiren sebep, başka yöntemler doktor görüşüyle kullanılabilir. (HS Hastalığı Tedavisi)

Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; hastalığın geç tanı alması ve erken dönemde tedavi edilememesi namacıylaiyle, dokularda dikkat çekici iz ve hasar oluşumundan sonra doktor görüşüne müracaat dilmesinidır.

Erken tanı ve tedavi ile hastalığın etkinliği ve yol açabileceği doku sorunu büyük oranda engellenebilmektedir. Bu gaye ile hastalığın erken bulgularını (koltuk altı ve kasık gibi hastalığın sık sık gördüğünüz bölgelerde çıkan sivilce, akıntılı apse ve aynısı oluşumlar) fark eden şahıslerin en kısa sürede bir dermatoloji eksperine danışması gerekmektedir. (HS Hastalığı Tedavisi)

8. HS bulaşıcı mıdır?

HS bulaşıcı bir hastalık değildir. HS genetik bir yatkınlık neticesi oluşabilir. Fakat genetik risk hastalığın görülme sıklığını gerektiğince düşük oranda etkilemektedir.

9. Yara hijyeni amacıyla neler yapılabilir?

Pamuklu ve yumUşak giysiler sürtünme faktörinü gerektiğince azaltan bir tedbir olarak tercih edilmelidir. Öte yandan teri emen, bol ve bedeni çok sarmayan rahat giysilerin tüketimi da önerilmektedir. Etkilenen bölgelerin aktif dönemde günlük pansumanı kesinlikle yapılmalıdır. Yaranın pansumanı amacıyla çok sayıda madde kullanılmaktadır. Kişi amacıyla makul pansuman tekniğini belirleyen çoğu faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları gebelik, sarfedilen maddeye karşı hassasiyet gibi ayırıcı faktörlerdir. En etkili pansuman tekniği amacıyla doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. (HS Hastalığı Tedavisi)

10. HS hastası psikolojik destek almalı mıdır?

Birçok süreğen hastalık, fiziksel ebatının yanı sıra psikososyal anlamda da olumsuz etkilenmeye sebep olmaktadır. Bu gaye ile, aileden ya da çevreden alınan sosyal destek, bireyin hastalıkla mücadelesinde olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Hastalıkla baş etme konusu ile ilgili zorluk yaşayan, kaygı, depresyon bulguları deneyimleyen hastaların psikolojik destek almasının büyük faydası vardır. (HS Hastalığı Tedavisi)

11. HS cinsel yolla bulaşır mı?

HS, muhakkak cinsel yolla bulaşmaz.

12. Doğururken ya da emzirirken HS çocuğuma geçer mi?

HS bulaşıcı bir hastalık değildir. Dolayısıyla emzirirken bebeğe de bulaşmayan bir hastalıktır.

13.Antidepresan tüketimi HS’i etkiler mi?

Antidepresan tüketiminın HS üstünde tanınan bir kötüleştirme tesiri yoktur.

14. HS genetik mıdır?

HS genetik bir yatkınlık neticesi oluşabilir. Fakat genetik risk hastalığın görülme sıklığını gerektiğince düşük oranda etkilemektedir.

15. Her Apse HS midir?

Özellikle HS’in süregelen olarak gördüğünüz bölgelerde (koltuk altı, kasık, kalça ve makat etrafı vb.) meydana gelen sert apselerin HS olma olsılığı gerektiğince yüksektir. Fakat ayırıcı tanı amacıyla doktora müracaat dilmesini gerekmektedir.

16. Bitkisel yolla HS tedavisi olası müdür?

HS üstünde etkililiği gösterilmiş rastgele bir bitkisel ürün sahip olunan değildir. Bir tedavi tekniğinin etkili olabilmesi amacıyla sarfedilen ürünün kimyasal içeriğinin ve dozunun standart olması, yan etkilerinin minimal ve kabul edilebilir olması ve etkililiğinin sayıda denetimli tetkikyla ispatlanmış olması gereklidir. Bu ölçütleri tamamiyle karşılayan rastgele bir bitkisel ürün sahip olunan değildir.

17. HS ve kıl dönmesi arasındaki fark nedir?

HS ve kıl dönmesi oluşumu beraber görülebilir ve bulguları birbirini taklit edebilir fakat her ikisininde tedavisinin bir doktor doğrulusunda düzenlenmesi gereklidir. Bu gaye ile bireyin bu tür bir kuşku karşısında eksper bir doktora başvurması gereklidir.

18. Ameliyat ardından HS tekrarlar mı?

Ameliyat, cerrahi tedaviler ve lazer ardından HS sık sık tekrarlayabilir. Aynı şey tıbbi tedaviler amacıyla de geçerlidir. Bu gaye ile aktif devresinin denetimi ardından sık sık idame tedavisi gerekmektedir. İdame tedavisine uyulmaması hastalığın tekrarlamasının en mühim faktörlerinden biri olabilmektedir. İdame tedavilerinin ve hayat tarzı değişiklıklarinin uygulanmaması (sigarayı bırakmama, kilo vermeme vb.) da hastalık tekrarlarına sebep olabilmektedir.

19. Türkiye’de HS ne sıklıkta görülüyor?

Hastalığın görülme sıklığı toplumlara göre değişiklık gösterebilmektedir. Ülkemizde ne kadar sık gördüğünüzne dair tetkik yoktur. HS Hastalığından Kurtulanlar

20. HS ile cerrahlar mı dermatologlar mı ilgilenir?

HS tedavisi, hastalığın türü, şiddeti, evresi, tuttuğu bölgeler ve süregelenlığı gibi çoğu faktör göz önünde bulundurularak belirlenir. Birçok dalı ilgilendirmekle beraber çoğunluklu olarak dermatoloji ve cerrahi müdahaleler gerektiğinde de Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Genel Cerrahi eksperlık alanları HS tedavisinde aktif rol oynar.

Ortak ve asli olan gaye HS’nin erken tanı ve tedavisi bulunduğu amacıyla ilk müracaat dilmesini gereken doktor sık sık dermatologdur. Fakat cerrahlar doğrulusunda oluşturulan cerrahi tedavilerin de son derece olumlu neticeleri sahip olunantur.

Hastalığın şiddetinin azaltılması, komplikasyonlarının engellenmesi ve tedavi bir bütündür. Bu gaye ile ilk olarak bir dermatoloji doktoruna müracaat dilmesini ve onun yönlendirmesiyle başka dal doktorlerinden yardım alınması makul bir yaklaşımdır. Köpek Memesi Hastalığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.