HS Hastalığı

HS Hastalığı Forum Blog

HS hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır?

HS hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır?, HS tedavisi, (köpek memesi hastalığı),

(Hidradenitis suppurativa), HS genetikmidir, köpek memesi hastalık kalıtsal mı, HS hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır?, Köpek memesi hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır? Hidradenitis suppurativa hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır?

HS hastalığı kalıcı ve kalıtsal mıdır?

HS hastalığı, (köpek memesi hastalığı), (Hidradenitis suppurativa), genetik bir yatkınlık neticesi oluşabilir. Fakat genetik risk hastalığın görülme sıklığını gerektiğince düşük oranda etkilemektedir.

Hidradenitis Süpürativa: Güncel

Köpek memesi hastalığı, Hidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar birderi hastalığıdır. Puberte sonrası başlayan, derin, inflamatuar ağrılı lezyonlarla karakterizedir.

Köpek memesi hastalığı, Vücudun apokrin bezlerle karakte-rize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır. Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özelliklerine bağlı olarak %1-4 gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaretetmektedir.

Köpek memesi hastalığı, Hastalık; birçok hastalık ile birliktelik gösterebilir.Bunlara; obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sen-drom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir.

Köpek memesi hastalığı, HS; foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabul edilmektedir. Foliküler bir oklüzyon ve buna sekonder gelişenbir inflamatuar yanıt söz konusudur.

Köpek memesi hastalığı, Hastalığın başlangıcında; genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obezitenin de büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık şiddetini ve evresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluşturulmuştur.

Köpek memesi hastalığı, HS tedavisinde; bütün hastalar mevcut hastalık durumlarına göre bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimi buna göre yapılır.

Köpek memesi hastalığı, Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar(adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) vebirçok tedavi alternatifini içerir.

Hastalıkta; özellikle medikal tedaviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak üzere birçok cer-rahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.

HS Hastalığı Forum Türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir